Skip to Content

Vård genom oss

Vård genom oss

Vårdvalet ger fler möjligheter att vårdas hemma

Läs mer >

Vårdval ASIH

Oavsett vilken vårdgivare du väljer måste du fylla i en ansökan.

Läs mer >

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Välkommen att lägga din verksamhetsförlagda utbildning hos oss! Som student/elev förväntas du ta ett eget ansvar för ditt lärande och för samarbetet med patienter, vårdteamet och din handledare.

Läs mer >

Frågor och svar

ASIH är en förkortning för Avancerad Sjukvård I Hemmet. Det är en alternativ vårdform för den som helt eller delvis skulle behöva sjukhusvård.

Läs mer >


Roger Larsson

Verksamhetschef och Läkarchef

ASIH och Specialiserad Palliativ slutenvård Syd

Peter Svärd

Enhetschef

ASIH Botkyrka/Huddinge Tullingeteamet

Back to top