Skip to Content

Remittera till Aleris ASIHRoger Larsson

Verksamhetschef/Läkarchef

Verksamhetschef och Läkarchef för våra ASIH-enheter och Specialiserad Palliativ slutenvårdsavdelning i södra Region Stockholm.

Ann-Louise Rönnblad

Verksamhets/Läkarchef

Verksamhetschef och Läkarchef för våra ASIH-enheter och Specialiserad Palliativ slutenvårdsavdelningar i norra Region Stockholm

Peter Svärd

Enhetschef

ASIH Botkyrka och Huddinge, Tullingeteamet
Nyängsvägen 3 A, 146 30 Tullinge


Back to top