Remisser och kvalitet

Vi tar emot remisser från hela landet, dock ej egenremisser. Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting och enligt avtal Vårdval Specialistvård.