Skip to Content

Prislista vaccination och resemedicin

Här kan du se priserna för våra olika vaccintyper. Studenter har 10% rabatt på vissa vaccin. Giltigt studentlegitimation skall medtages vid vaccinationstillfället. Detta gäller ej grundskolestuderande.

Prislista, priset gäller per dos.
Priser i SEK
Priser i SEK
2.500,-
Hepatit A, vuxen
Priser i SEK
550,-
Hepatit A, barn
Priser i SEK
450,-
Hepatit B, vuxen
Priser i SEK
500,-
Hepatit B, barn
Priser i SEK
450,-
Hepatit A + B, vuxen
Priser i SEK
750,-
Hepatit A + B, barn
Priser i SEK
550,-
HPV 9/Livmoderhalscancer
Priser i SEK
2.300,-
Gula febern
Priser i SEK
700,-
Influensa
Priser i SEK
400,-
Japansk encefalit
Priser i SEK
1500
Kolera Dukoral
Priser i SEK
450 kr enkel dos, 900 kr dubbel dos
Malariarecept
Priser i SEK
200,-
Meningkock
Priser i SEK
900,-
Meningkock typ B
Priser i SEK
1.700,-
MMR- Mässling, Påssjuka, Röda hund
Priser i SEK
600,-
Pneumokock
Priser i SEK
550,-
Pneumokock Prevenar
Priser i SEK
950,-
Pneumokocker Apexxnar
Priser i SEK
1.150,-
Polio
Priser i SEK
450,-
PPD test Tuberkulostest
Priser i SEK
550,-
Rabies
Priser i SEK
1.150,-
Stelkramp, kikhosta, difteri boostrix (för gravida)
Priser i SEK
500,-
Stelkramp, kikhosta, difteri Di Teki Booster
Priser i SEK
500,-
TBE, barn
Priser i SEK
400,-
TBE, vuxen
Priser i SEK
450,-
Tuberkulos / BCG vaccin
Priser i SEK
950,-
Tyfoid
Priser i SEK
500 kr injektion alt. kapslar
Vattkoppor
Priser i SEK
850,-
Övrigt
Priser i SEK
Gula Febern certifikat
Priser i SEK
200,-
Rådgivning/Vaccinationsgenomgång utan vaccination / eller i anslutning till företagsresa som skall faktureras
Priser i SEK
200,-
Ny gul bok och införande av vaccinationer
Priser i SEK
200,-
Covidvaccinationer införda i gul bok (endast doser givna i Sverige)
Priser i SEK
350,-
Körkortsintyg
Priser i SEK
1.000,-
Back to top