Är du intresserad av en sjuksköterskekarriär?

Aleris Närsjukvård hittar du i stora delar av Region Stockholm. Verksamheterna innefattar både slutenvård och en stor öppenvård inom avancerad sjukvård i hemmet, basal hemsjukvård, geriatrik, närakuter, specialiserad palliativ vård samt rehabilitering med patienter som är multisjuka och har komplexa vårdbehov. Flera olika arbetsmiljöer som ger erfarenhet och kunskap i massor.

vardavdel-26-1300x600.jpg