Vi tar ansvar för att specialistsjuksköterskans kompetens tas tillvara!

Aleris Närsjukvård arbetar enligt vår kompetensmodell för sjuksköterskor som innebär tydliga karriärvägar, tid för kompetensutveckling och reflektion, samt tid för förfogande för balans mellan arbete och fritid.

aleris-kompetensmodellen3.jpg