Skip to Content

Kirurgisk abort

Fram till graviditetsvecka 12 kan man göra en operation, så kallad kirurgisk abort.

Fram till graviditetsvecka 12 kan man göra en operation, så kallad kirurgisk abort. 3 timmar innan aborten genomförs får du ta ett läkemedel som mjukar upp livmoderhalsen. Vid operationen avlägsnas graviditeten av en läkare. Operationen, som tar 5 - 10 minuter, utförs under lokalbedövning eller narkos. 

Efter 12:e graviditetsveckan görs inte kirurgisk abort eftersom graviditeten då är för långt gången. Istället görs sen medicinsk abort, som innebär att man framkallar abort med hjälp av tabletter. Sen medicinsk abort utförs inte på Aleris.Back to top