Akuta frågeställningar

Vid akuta ärenden ger Aleris Psykiatri råd och konsultation per telefon till samverkanspartners.