Skip to Content

Sömnapné

Om du vet att du snarkar och känner dig trött på dagarna – eller om någon i din närhet berättar för dig att du har andningsuppehåll när du sover – bör bör du kontakta din vårdcentral och be om en remiss till oss för sömnapnéutredning.

Du som är under behandling för sömnapné och upplever problem med din behandling kan kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster (sök på 'Aleris sömn') för en behandlingskontroll.


Sömnapné

Sömnapné (andningsuppehåll under sömn) medför sämre sömnkvalitet, ofta med översömnighet dagtid samt ökad risk för olyckor i trafiken och på arbetet.

Läs mer >


Back to top