Enhet Prästholmen

Aleris Ensamkommande på Prästholmen är ett boende för unga pojkar i åldrarna 14-18 år som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Ungdomarna är delaktiga i Bodens föreningsliv och personal jobbar aktivt tillsammans med ungdomarna för ökad självständighet, socialisering och integrering i det svenska samhället.

Boendet är beläget på gångavstånd till centralorten Boden, omgivet av berg och sjö. Ungdomarna cyklar eller åker buss till grund- respektive gymnasieskola. På fritiden utövar de aktiviteter av varierat slag, individuellt eller gemensamt i grupp.

Verksamheten bedrivs utifrån ett salutogent synsätt.

Kontakt

Anna-Karin Wennberg, Samordnare
Telefon 0921-198 28, 072-549 10 18
E-post: anna-karin.wennberg@aleris.se 

Fredrik Aronsson, Bitr. samordnare
Telefon 0921-104 35, 073-084 03 92
E-post fredrik.aronsson@aleris.se

Till toppen av sidan