Inriktning

Vi fokuserar på det friska

Åldrandet är en naturlig del av livet men att bli gammal kan innebära olika saker för olika personer. Därför möter vi människor på deras egna villkor och ser till varje individs behov.

Det är alltid kommunen som beslutar om vilken hjälp du kan få men det är vår omsorg om dig som gör det lilla extra. Vi hjälper äldre personer att kunna bo kvar hemma längre. 

Till toppen av sidan