Klaragården- fördjupad behandling för kvinnor med alkohol- och drogberoende

Om du behöver mer tid på dig kan vi erbjuda fördjupad behandling vid Klaragården. I ett boende ”halvvägs ut” från behandlingen planerar vi vidare för ditt fortsatt liv, fysiska- och psykiska hälsa, nätverk, friskvård och stresshantering.

Här får du lära dig rutiner och tränar goda vanor och nya beteenden, allt i enlighet med vårdplanen.

Här finns plats för 4-6 kvinnor, från 18 år och uppåt.

Klaragården ligger bara ett stenkast från Linnéagården. 

Fördjupad behandling för kvinnor

Ett av målen med denna behandling är att underlätta kommunikation och tillfrisknande i familjen. Det är viktigt att tillfriskna fysiskt, psykiskt, själsligt och socialt.

Här lär du dig vad beroendesjukdom är och hur vi behöver leva för att hantera vår sjukdom och våra känslor, hur vår livshistoria präglat oss, vilka mönster vi levt efter och börjar träna oss på att göra annorlunda/hitta nya mönster och rutiner.

Tillsammans skapar vi förutsättningar att leva, inte varje dag som om den vore den sista, utan som om den vore den första!

Hur går det till?

• Behandlingen sker i form av föreläsningar, lektioner, personliga arbetsuppgifter utformade efter individuella behov och enskilda samtal.

• I det fördjupade programmet praktiserar du vad du lärt dig i primärbehandlingen. 

• Träning av ärlighet, tillämpning och utveckling av värderingssystem samt att hitta en harmonisk livsstil.

• Du får större insikt om dina drivkrafter och destruktiva livsmönster (genom våra temaveckor t.ex. kriminallitet, skam, sorg, relationer och VuxnaBarn).

Eftervård

Under behandlingen planeras din eftervård, utifrån dina behov. Målet är att bana väg för livslång medverkan i någon självhjälpsgrupp samt att göra försändringar i livet som underlättar för ett fortsatt drogfritt liv.

Hur går det till?

• Vi ses en kväll i veckan under 11 månader i en eftervårdsgrupp med en av våra alkohol- och drogterapeuter. För dem som inte har möjlighet att ta del av vår eftervård i Hudiksvall erbjuds två inneliggande reptetionsveckor som alternativ.

• Samarbetet med våra remittenter är av stor vikt för en lyckad behandling. Vi gör därför besök med våra klienter i respektive hemkommun för att underlätta det samarbetet.

Verksamhetschef

Katarina Hansson

Föreståndare

Rose-Marie Granholm

Till toppen av sidan