Utbildning för anhöriga

Vi erbjuder en utbildning till dig som är anhörig till en person som är mitt uppe i ett missbruk av alkohol eller andra droger eller är på väg ur sitt missbruk.

Utbildning för anhöriga

Vi har en veckas (måndag-fredag) utbildningsprogram för anhöriga till personer med kemiskt beroende (alkohol, läkemedel, narkotika).

De flesta som går denna utbildning gör detta efter inbjudan av klienter som varit hos oss för behandling. Andra kommer för sin egen del som vuxna till barn till kemiskt beroende eller för att få kraft att göra förändringar i sitt liv präglat av andra dysfunktionella krafter.

Då och då kommer personal från vårdande institutioner med på veckorna för att lära sig om vilka mönster som kan uppträda runt personer med olika beroenden.

Under utbildningen bor du på Forsa Folkhögskola, där vi också äter, fikar och arbetar i grupp. Aktiviteterna sträcker sig över hela dagarna och ibland även kvällarna. Miljön är mycket passande och vi har fina resultat trots att vi träffas i endast 5 dagar.

Våra anhörigveckor pågår en vecka varje månad.

Den här veckan passar alla. Den handlar om att lära sig ta ansvar för sitt eget liv och att vi själva oftast väljer hur vårt liv ska se ut.

Vi lär oss att stärka oss själva för att eventuellt kunna hjälpa de personer som vi oroar oss för, på ett bra sätt.

Vi lär oss att sätta gränser, säga nej till saker vi inte vill och ger oss själva tillfällen att må bra.

Vi talar om kontroll som vi utövar över andra personer i hemmet, bland vännerna, på arbetet och så vidare.

Vi diskuterar och lär oss om olika roller som skapas i svåra relationer, medberoende och möjliggörande har en stor plats.

Förutom detta har vi en sjuksköterskeföreläsning om beroendesjukdomen samt en nykter beroende som tillbringar en eftermiddag med oss för att berätta om sitt liv. Vi har inga sammankomster med patienterna som är i behandling hos oss. Besök på ett AA-möte ingår en kväll (öppet andligt möte). På vissa platser har vi eftervårdsgrupper som Du kan delta i när Du kommer hem.

Personalen som arbetar med anhörigprogrammet består av en alkohol- och familjeterapeut och en sjuksköterska. De som arbetar med anhöriga har egna erfarenheter av familjesjukdomen kemiskt beroende. Om du blir inbjuden av någon som varit på behandling hos oss kostar det dig inget.

Om du vill komma till vårt anhörigprogram utan att ha någon anhörig i behandling uppmanar vi dig att ta kontakt med din kommun eller arbetsgivare som ofta har god förståelse och bistår om du berättar om dina behov.

Vill du veta mer?

För pris och annan information kan du ringa till vår familjeterapeut Maria på telefonnummer 076-824 97 41 .

Till toppen av sidan