Aleris servicebostäder Linköping

Aleris Servicebostäder Linköping

Aleris servicebostäder Linköping

Vi ger stöd och service till vuxna personer inom LSS och SoL i deras egna lägenheter. Verksamheternas baslägenhet består av ett allrum med matplats och kök, kontor samt ett jourrum för personal.

Aleris servicebostäder Linköping drivs på entreprenad med Linköpings kommun som uppdragsgivare och är en beviljad insats från biståndshandläggare. För mer information om Linköpings kommun se www.linkoping.se.

Aleris servicebostäder Linköping finns på fyra adresser. Baslägenheterna finns på Norgegatan, Ulvåsavägen, Åbylundsgatan, och Göstringsgatan. Övriga lägenheter är utspridda i närområdet. Totalt har vi 40 boende.

Kompetens

Hos oss arbetar 21 medarbetare som alla har en vårdubildning. 

Verksamheterna känneteckas av:

  • Individen i centrum
  • I allt värna om den boende med respekt, integritet och självbestämmande
  • Vi tar inte över- vi stödjer den enskilde i att utföra saker själv
  • Vår personal finns på plats när den bäst behövs

Vår inriktning

Vi arbetar med:
  • Kontaktmannaskap
  • Enskilda aktiviteter utifrån varje individs intresse och önskemål
  • Att se och uppmuntra varje individs möjligheter att utvecklas
  • Att bjuda in till anhörigträffar några gånger varje år

Verksamhetschef

Susanne Jacobsson är verksamhetschef på Aleris servicebostäder i Linköping.

Till toppen av sidan