Aleris Målet Luleå

Aleris Målet Luleå arbetar med ungdomar som har hamnat i svårigheter på grund av psykisk ohälsa, missbruk, våld eller kriminalitet. Genom träningslägenheter och kognitiva metoder med stöd i tryggheten av boende, sysselsättning, fritid och nätverk hjälper vi dig på rätt väg i livet.

Aleris Målet i Luleå har varit verksamma sedan 2003. Vi bedriver huvudsakligen vår verksamhet i den unges närmiljö tillsammans med ett professionellt nätverk som stöd. Vårt kontor är beläget i gamla riksbankshuset, Kyrkogatan 12, som ligger mitt i centrala Luleå med goda parkeringsmöjligheter. 

Lägenheter till våra ungdomar finns i dagsläget i Luleå och Boden. Lägenheterna är s.k. träningsboenden med specifika boenderegler där social träning ingår utifrån problematik .

För personer med missbruksproblem krävs det en uppvisad drogfrihet  för att kunna bli aktuell för Målets boendestöd.

Vi stärker ungdomen genom "de fyra benen"

Utgångspunkten för ett lyckat förändringsarbete är att vi utgår från de s.k. fyra benen:
- Boende
- Sysselsättning
- Fritid
- Nätverk.

När dessa delar är på plats, finns goda möjligheter för ett stabilt och tryggt liv.

Praktikplatser

Aleris Målet har arbetsplatser med erfarna handledare som vi har haft ett gott samarbetat med under åren. Vi har dels färdiga platser men ordnar även nya platser med tanke på vad som passar och fungerar för den unge.

Varje vecka följer vi upp våra ungdomar på arbetsplatsen och har regelbundna uppföljningsmöten med praktikant och handledare. Är man på en arbetsplats under en längre tid får man ett intyg, en referens och har tagit ett stort kliv på väg in i arbetslivet. En del lyckas även hitta sin nya arbetsgivare här.

Vi ser möjligheterna

Aleris Målet har sedan 1998 år hjälpt unga och vuxna att komma vidare i sina liv. Vi utgår från grundtanken att alla duger och att varje individ har förutsättningar att växa. Genom att fokusera på möjligheterna bryter vi negativa mönster och hittar vägar till framgång. Tillsammans med våra coacher får varje ung människa chans att hitta sammanhang och situationer där de känner sig delaktiga och kan utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar.

Framgångsrikt alternativ

Vi arbetar med ungdomar som har hamnat i svårigheter på grund av psykosociala påfrestningar, som har det besvärligt på grund av psykisk ohälsa, missbruk, våld eller kriminalitet. Gemensamt för dessa unga människor är att de har svårt att förändra sin situation på egen hand. Aleris Målet är det framgångsrika alternativet till institutionsvård.

Målet erbjuder missbruksbehandling i öppenvård där vår inriktning är kognitiva metoder så som CRA, Haschpreventionsprogrammet och ÅP (återfallsprevention).

Ansvarig chef

Jonas Sundberg är verksamhetschef samt ungdomscoach. Epost: Jonas.L.Sundberg@aleris.se

Till toppen av sidan