Patientavgifter

Som patient hos Aleris Specialistvård Motala gäller samma regler för patientavgifter, högkostnadsskydd och sjukresor som vid Region Östergötlands verksamheter.

När du får sjukvård betalar du en avgift för detta. Hur stor avgiften är beror på om vården ges på en vårdcentral eller på ett sjukhus och vilken sorts vård du får.

Vid besök i den öppna sjukvården, läkarbesök och besök för sjukvårdande behandling (vård av annan vårdgivare än läkare), betalar du vanligtvis avgiften innan besöket. 

Betalning sker via bankkort eller faktura.

Läs mer om vilka avgifter som gäller i Region Östergötland här.

Till toppen av sidan