Aleris Friaborgs behandlingshem

 • Egen lägenhet med täppa

  Hos oss har alla boende en egen, fullvärdig lägenhet, etta eller tvåa, i en radhuslänga som ligger insprängt i ett villaområde.

 • Aktiviteter

  Här gör vi aktiviteter individuellt eller i grupp. Vi har till exempel en trädgårdsgrupp eller så tar vi gemensamma promenader eller gör utflykter. För de som önskar avslutas kvällen med en spegling av dagen tillsammans med personalen. 

 • Mat och måltider

  Maten lagas från grunden av vår egen kock och i klubbhuset, de gemensamma lokalerna på Friaborg, finns det möjlighet att äta måltider tillsammans. 

Aleris Friaborg är ett särskilt boende samt ett HVB (hem för vård och boende). Vi välkomnar män och kvinnor över 18 år med psykiska funktionshinder, även i kombination med missbruk. Vi jobbar mot långsiktiga mål med fokus på att stärka det friska.

Kompetens

Hos oss på Aleris Friaborg har våra medarbetare kompentens så som socionom, KBT-terapeut, behandlingsassistent, sjuksköterska eller skötare/undersköterska med psykiatrisk specialistutbildning. Vi har även två  brukarinflytandesamordnare (BISAM) i vår verksamhet.

Vi arbetar med:

 • ESL (Ett Självständigt Liv)
 • IPT-k (Integrerad Psykologisk Terapi – med kognitiv träning)
 • KBT (kognitiv beteendeterapi)
 • CRA (Community Reinforcement Approach)
 • ASI (Addiction Servety Index) 
 • MI (Motiverande Samtal) 
 • Färdighetsträning

På Aleris Friaborg arbetar vi utifrån de nationella riktlinjerna för Schizofreni-psykosociala insatser samt antipsykotiska läkemedelsinsatser, missbruk och beroende samt depression och ångest.

Vårt arbetssätt utgår från evidensbaserad praktik där tre kunskapskällor utgör grunden:
 1. Den bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter
 2. Den professionelles expertis
 3. Brukarens erfarenheter och förväntningar

All personal har tillgång till extern handledning och ambitiös kompetensutveckling i form av bland annat psykiatrisk rehabilitering, värdegrund och etik. Psykiatriker finns knuten till verksamheten.

Tillstånd 

Vårt boende har tillstånd för HVB, Hem för Vård och Boende, SoL 7.1.1 och är en institution som på kommunens uppdrag erbjuder boende till personer som av olika skäl inte kan bo med sin familj. Vi har också tillstånd för Bostad med särskild service 7.1.2.

Boende

Aleris Friaborg ligger i ett vackert villaområde i Simrishamn i Skåne. Alla som vistas här har en egen lägenhet och terrass. Det finns 23 lägenheter med personal tillgänglig dygnet runt och vi har också en utslussningslägenhet. De gemensamma lokalerna innehåller kök, matrum, tvättstugor, arbetsterapi och sällskapsrum.

Produktblad

Läs mer om vår verksamhet här!

Media

Läs artikel i Framtidens Karriär Sjuksköterska om två av våra medarbetare på Aleris Friaborgs behandlingshem i Simrishamn.

 

Verksamhetschef

Maria Bendtsen Kronkvist  är verksamhetschef på Aleris Friaborgs behandlingshem i Simrishamn. Du når Maria även på tel. 0761-45 62 63. 

Ställ en fråga till verksamhetschefen

Eller ring oss på Dagtid: 0414-184 29, natt: 0414-184 28

Till toppen av sidan