Vår inriktning

På Norrgården har vi enheter för demenssjuka och enheter med inriktning på omvårdnad.

Att utgå från det friska

Ledorden för att ge god vård och omsorg inom Aleris är att "utgå från det friska". Trots att man drabbats av en sjukdom så vill vi inom Aleris ändå utgå från det friska och hitta saker som man fortfarande kan göra och glädjas åt i livet. Det är vår drivkraft.

Aleris arbetar mycket engagerat i att ge god vård för personer med demenssjukdom. En god vård och omsorg om demenssjuka handlar om att se hela människan.

Bemötande är viktigt

Bemötandet har visat sig vara avgörande för vad den enskilda klarar av och hur han/hon upplever världen och sitt sammanhang. En person som drabbats av demenssjukdom har fortfarande känslomässiga behov och förmåga att känna glädje och det är avgörande att den som vårdar har förutsättningar att se, förstå och möte varje individs behov.

Till toppen av sidan