Specialiserade fysioterapeuter

Våra specialiserade fysioterapeuter

Lena Boman, Specialist Ortopedi

En fysioterapeut/sjukgymnast specialiserad inom ortopedi bedömer, utreder och behandlar patienter med smärta, skador och/eller sjukdomar i rörelsesystemet, efter kirurgiska ingrepp och olycksfall, vid belastnings- eller degenerativa sjukdomar samt vid medfödda eller förvärvade deformiteter. Ortopedspecialisten arbetar även preventivt. Inom denna specialitet baseras bedömning och behandling på en noggrann analys av rörelseförutsättningar, rörelseförmåga och rörelsebeteende. Exempel på skador kan vara belastningssjukdomar, traumatologi, rehabilitering av patienter med smärta, skador och/eller sjukdomar i rörelsesystemet samt prevention på organ-, individ- och samhällsnivå. Dessutom pre- och postoperativ fysioterapi vid komplicerade ortopediska trauma och ingrepp. Förutom specialistkompetens i ortopedi har Lena masterutbildning i klinisk medicinsk vetenskap, utbildning i idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik, axelrehabilitering, akupunktur med inriktning mot smärta, ortopedisk manuell terapi steg I, anpassad fysisk aktivitet samt basal kroppskännedom. 

Malin Nilsson, Specialist Idrottsmedicin och fysisk aktivitet

Therese Norlin, Specialist Idrottsmedicin och fysisk aktivitet

Specialistområdet  idrottsmedicin och fysisk aktivitet innefattar kunskap om att utreda, vägleda, behandla och rehabilitera motionärer och idrottsutövare på olika nivåer i alla åldrar efter en skada (akut eller överbelastning) eller sjukdom. Vidare inbegriper området kunskap om primärprevention, det vill säga om hur det genom specifik träning går att förebygga skador. Hos Malin och Therese kan du få hjälp vid idrotts- och träningsrelaterade problem/skador, tex distorsion, kontusion, akuta eller överbelastningsbesvär i senor och muskler, leder samt återställande av ”optimala” muskelrekryteringsmönster.. Bedömning och behandling sker både pre- och postoperativt. Fysisk aktivitet och träning är en del av rehabiliteringen men vi tillämpar även av  manuella mobiliseringstekniker, tejptekniker samt smärtbehandling. Malin har också examen inom muskuletal ultraljudsdiagnostik. Malin träffar även gravida som behöver hjälp med anpassad träning samt nyblivna mammor som önskar komma igång med träning efter sin graviditet.

Angela Schlager, Specialist OMT

En OMT specialist diagnostiserar och behandlar besvär från det neuro-muskulo-skeletala rörelsesystemet. Undersökningen bygger på en systematisk och evidensbaserad analys av rörelsemönster, rörelse- och hållningsbeteende samt specifika nerv-, led- och muskeltester. Den kliniska undersökningen ligger till grund för en individuell behandlingsplan som både kan innebära förändringar i rörelsemönster, kroppsbeteende, anpassad träning samt vid behov manuell behandling.

Behöver du som fysioterapeut en konsultation?

Du som fysioterapeut kan få stöd i bedömning av ett klurigt fall eller hjälp med en second opinion. Det går även bra att ansvarig fysioterapeut deltar som ett undervisningstillfälle/auskultation.

För att komma i kontakt med oss kan du ringa på 08-409 151 70 alternativt kan du maila vår info-mail info.alerisrehabsabbatsberg@aleris.se eller kontakta respektive specialist direkt på dennes mail. 

Till toppen av sidan