Patientavgifter

Det är landstinget som bestämmer vilka taxor och avgifter som ska gälla för hälso- och sjukvård i Stockholms län. Det finns olika typer av avgifter, här nedan kan du läsa mer om dessa.

Avgifter inom primärvård

Första besök för sjukvårdande behandling hos arbetsterapeut, dietist, sjukgymnast samt kiropraktor 200 kr


Besök hos logoped 100 kr
Hembesök/hemrehabilitering Avgiftsfritt
Barn och unga under 18 år och äldre över 85 år Avgiftsfritt

Övriga avgifter

 • Lämna återbud till besöket. Anmäl återbud senast 24 timmar före bokad tid, i annat fall debiteras du din patientavgift.

 • Intyg 
  För ett intyg betalar du enligt fastställd taxa som är 313 kr per 
  påbörjad 15-minutersperiod.

Hjälpmedelsavgifter

 • Hyresavgift för enkla bashjälpmedel vid tillfälliga behov, max 6 månader      100 kr/hjälpmedel

Högkostnadsbelopp

 • Sjukvårdande behandling; 1 100 kronor.

 • Läkemedel; 1 800 kronor.

 • Tekniska hjälpmedel; 2 000 kronor.

 • Sjukresor; 1 200 kronor. 

Frikort gäller på våra kliniker.

Länk till landstingets avgifter i vården...»

Till toppen av sidan