Neuroteam

Neuroteamet erbjuder rehabilitering i hemmet eller dess närmiljö.

Patienten ska var ny- eller återinsjuknad i stroke eller patient med annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom som efter utredning inom slutenvården bedöms vara i behov av rehabilitering av neuroteam i direkt anslutning till utskrivning från slutenvården (inkl slutenvårdens öppna vårdverksamheter).

Strokepatienter kan kontakta neuroteamet vid upplevd försämring utan att ha varit inlagd på sjukhus. 

Patienten kan också erbjudas kompletterande insatser med besök enskilt eller i grupp på klinik.

Vi  tar emot patienter över 18 år.

Till toppen av sidan