Vår inriktning

Aktivitet

Vi hjälper personer med psykiska funktionshinder att få en meningsfull vardag.

Våra insatser bygger på tre delar:
  1. Utredning - vi börjar med att ta reda på vad funktionshindret innebär och hur det kan hanteras

  2. Behandling - ett individuellt program med insatser utarbetas tillsammans med alla berörda parter. Här är boende, sysselsättning och relationer viktiga grundpelare

  3. Hållbar hemflytt - Den boende slussas ut och följs upp även efter tiden på Stenbäcken

Till toppen av sidan