En dag på Strandhagen

  • Gemensamma och egna aktiviteter

    Varje boende har sin egen genomförandeplan med beskrivna gemensamma och egna aktiviteter dagligen.

Varje klient har ett individuellt schema utifrån en genomförandeplan. Genomförandeplanen beskriver vad klienten behöver arbeta med under sin behandling.

Efter gemensam morgonsamling då strukturen för dagen presenteras, börjar dagens aktiviteter i behandling för respektive klient. Det innebär exempelvis KBT-terapi, individuellt eller i grupp, strukturerad aktivitet, utredning/bedömning, färdighetsträning, psykologsamtal, motion eller annan sysselsättning så som arbetsträning.

Dagliga aktiviteter

De olika aktiviteter klienten gör i sin behandling styrs alltid av genomförandeplanen och visas pedagogiskt genom schemat. Schemat är individuellt utformat utifrån de behov och problemområden som finns. Eftermiddagarna följer samma struktur som förmiddagen med schemalagda aktiviteter.

Egen tid och gemensamhetstid

Efter klockan 16 är det mer fri tid att använda utifrån specifika intresseområden, exempelvis fiske, löpning, träning. Kvällarna brukar ofta innebära någon form av gemensamhetsaktivitet såsom resa, promenad, handlingsresa eller spela spel.

Till toppen av sidan