Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande

Våra boenden för barn och unga

Aleris Ensamkommande finns till för barn och unga som flytt ensamma till Sverige från ett annat land. Vi erbjuder en trygg och stabil tillvaro och snabb integration in i det svenska samhället. Vi tror att vi kan göra skillnad!

Aleris erbjudande

Vår målsättning är att ge de unga ensamkommande flyktingbarnen en möjlighet att ingå och vara delaktiga i ett mindre sammanhang för att det sedan ska bli lättare att bli en del av det stora samhället. Vi ger ensamkommande barn och unga en trygg och stabil tillvaro och introducerar dem i svenska samhället. En viktig del i integrationsprocessen är också att skapa trygga relationer både till vuxna och jämnåriga.

Ta emot flyktingbarn

På grund av den rådande situationen då många barn kommer ensamma till Sverige samverkar vi med många kommuner för att hitta så bra lösningar som möjligt. Det är för oss viktigt att barnen får ett varmt och omtänksamt mottagande.

Vägen in i samhället

Bland våra erbjudanden finns olika former av boenden och stödinsatser för de som söker asyl eller fått permanent uppehållstillstånd, PUT;

Coaching

Genom ett coachande förhållningssätt sätter vi fokus på den unges styrkor och kombinerar dem med de möjligheter som finns i samhället och närområdet. Ungdomen stöttas till ett självständigt liv och får konkreta redskap för detta via arbete, utbildning, fritid, nätverk och boende. Samarbete med gode män och socialtjänsten är en självklarhet för oss.

Individuellt stöd

Vi utgår alltid från individen och anpassar stödet därefter. Målet är att ungdomarna ska känna sig trygga och kunna bli en del i ett sammanhang. Som ett led i det arbetet skräddarsyr vi en individuell plan tillsammans med den unge, den gode mannen och socialtjänsten. Planen följs upp regelbundet och revideras vid behov.

Affärsområdeschef

Helena Wretman

070-1681201

helena.wretman@aleris.se

 

Till toppen av sidan