Skolstöd

Skolstöd

En fungerande skola är förstås en grundförutsättning när man kommer som ung till ett nytt land av många olika skäl, bland annat när gäller att tillgodogöra sig nya kunskaper, skapa nya kontakter och inte minst för att lära sig det nya språket.

Nära samarbete med skolan och hjälp med läxläsning är därför en självklar del i vår dagliga verksamhet.Det är av stor vikt att personalen har insikt i vad eleven arbetar med i skolan så att vi på bästa sätt kan vägleda och stötta ungdomarna i det dagliga skolarbetet.

I våra boenden har personalen kontinuerlig kontakt med skola och respektive mentor samt kan delta i ungdomarnas utvecklingssamtal på skolorna. Ungdomarna ges också möjlighet att få extra stöd i sitt skolarbete efter skoltid av våra utbildade pedagoger.

Under sommaren kan vi i våra boende ordna med sommarskola för att ge de unga möjligheterna till kontinuerlig inlärning.

Till toppen av sidan