PUT-boende för unga

På våra PUT-boenden för ensamkommande ungdomar arbetar vi aktivt med integrering i det svenska samhället. Vi hjälper individen att bli delaktig i ett sammanhang.

Permanent uppehållstillstånd (PUT) innebär att Migrationsverket fattat beslut om att en ensamkommande ungdom har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. Nu börjar en ny resa. 

Om man får möjlighet att ingå och vara delaktig i ett litet sammanhang har man lättare att bli en del av det stora samhället. Det är målsättningen i arbetet på våra PUT-boenden.

Nära samarbete med skola och föreningar

Aleris Ensamkommande arbetar aktivt med integrering i det svenska samhället genom nära samarbete med skola och föreningsliv eller via individuellt utformat stöd med en handledare på en praktikplats. Vi tycker att man måste delta för att kunna vara en del av samhället.

Del av ett sammanhang

Vårt mål är att ungdomarna den dag då de flyttar till eget boende ska vara självständiga och självförsörjande individer, väl integrerade i det svenska samhället.

Vi arbetar för att ungdomarna ska vara en del av ett sammanhang som är tryggt och strukturerat, som de är med och påverkar utifrån sina förutsättningar, som de finner glädje och mening i och som bjuder på lagom mycket utmaning.

Lära sig svensk kultur

Inom verksamheten finns erfarenhet av att de unga oftast är mycket vetgiriga och nyfikna på den svenska kulturen och att frågorna många. I varje vardagssituation ges den unge tillfälle till möjligheter, samtal och upptäckt om förståelse för den svenska kulturen, det svenska samhället, hur den unge kan sköta sin ekonomi på bästa sätt, hur den unge kan sköta ett eget hem, hur de sociala koderna fungerar och hur de olika myndigheterna arbetar.

Praktisk erfarenhet

Andra sätt som verksamheten arbetar med är temakvällar, studiebesök och personliga möten med lärare, polis, vårdpersonal, arbetsförmedlare, personal på ungdomsmottagningen, bibliotekarier osv. Vi menar att den bästa kunskapen verksamheten kan ge de unga är den när de själva, med stöd av personalen, får pröva att omsätta teori i praktik. En viktig uppgift hos personalen är därför att vara lyhörd för vilka frågor som är aktuella hos ungdomarna. Dessa lägger sedan grunden för de fortsatta teman.

Till toppen av sidan