Stödboende för unga och unga vuxna

Ett hem är viktigt för alla människor, men inte alltid en självklarhet. Aleris erbjuder ett tryggt hem att bo i för unga vuxna som av olika skäl hamnat snett i tillvaron.

En av de faktorer som motiverar och sätter igång en förändring, som skapar förutsättningar för att lyckas, är möjligheten och kunskapen kring att bo själv.

Eget boende

En egen möblerad lägenhet är en viktig kugge för att en utsatt ung människa ska kunna upptäcka vuxenlivet, hitta sin identitet och få sin självkänsla tillbaka. En egen lägenhet ger den unge en paus när de befintliga hemförhållandena är trassliga eller när risken för institutionsplacering är överhängande.

Aleris erbjudande

Vår verksamhetsidé är att i öppenvård och på hemmaplan erbjuda uppdragsgivare av vård och behandling ett realistiskt alternativ till institutionsvård. Vi kan erbjuda ett tryggt hem att bo i, tillsammans med andra eller som större rum/ mindre lägenhet med eget pentry/kök i samma hus som med andra.

Våra stödboenden lämpar sig väl för unga vuxna som har;

Våra stödboenden lämpar sig även väl för utsluss från PUT-boenden, kriminalvård och behandlingshem.

Till toppen av sidan