Kriminalitet

Kriminalitet
Aleris tar emot unga och unga vuxna där kriminalitet blivit en livsstil, och där socialtjänsten och/eller kriminalvården tror att öppenvård är möjlig.

För unga och unga vuxna där kriminaliteten blivit en del av vardagen kan vägen till ordnade förhållanden vara lång. 

Frivillighet

Vår insats är frivillig, alltså något den unge har möjlighet har möjlighet att tacka ja eller nej till. Om personen tackar ja påbörjas arbetet att kartlägga dennes behov, motivation och förutsättning. Detta gör våra kompetenta medarbetare med hjälp av olika metoder som anpassas utifrån individuella behov.

Helhetssyn

För att på bästa sätt ge unga och unga vuxna det stöd som krävs för att belysa styrkor och möjligheter arbetar vi utifrån ett systemiskt förhållningssätt med en helhetssyn på människan och med fokus på den totala livssituationen. Alla insatser är individuella och utgår från den enskilda individens behov med syfte att påverka motivation, beteende, känslor och tankar.

Resultat

Den unges delaktighet i att få sätta sina egna mål och påverka insatsens utformning skapar en stor kraft som vi bygger vidare på. Vi vet att när den unges mål och uppdragsgivarens uppdrag går samman och alla arbetar åt samma håll, då blir framgången som störst. Därför arbetar vi aldrig utan ett tydligt uppdrag.

Till toppen av sidan