Öppenvård för unga - Aleris Målet

Våra erbjudanden inom öppenvård för unga och unga vuxna

Vår verksamhet inom stöd och boende till unga och unga vuxna heter Aleris Målet och baseras på individuell coaching. Målets coacher tar utgångspunkt i styrkor och möjligheter hos de unga. Med relationen i fokus och med stöd av kunskapsbaserade metoder följer vi den unge på vägen mot en positiv förändring.

Aleris Målet har möjlighet att tillsammans med den unge och i samverkan med familj och nätverk finna rätt plats, skapa sammanhang och förutsättningar där den unge ges mod att växa och lyckas. Stor vikt läggs vid att skapa en god relation med den unge då vi vet att relationen utgör den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt förändringsarbete.

Se möjligheterna

När vi fokuserar på ungas styrkor och möjligheter kommer förändringen. För att på bästa sätt ge det stöd som krävs för att få mod att växa arbetar vi utifrån ett systemiskt förhållningssätt med helhetssyn och fokus på den unges totala livssituation.

Vi letar fram den unges resurser, löser knutar i stora och små sammanhang och samverkar med viktiga personer i familj och nätverk.

Individuella behov

Måets coacher har kunskap och erfarenhet av vad som kan begränsa livet och förmåga att gå bredvid den unge på resan mot en förändrad livssituation. Med hjälp av olika metoder, och individuella genomförandeplaner anpassas insatsen utifrån den unges behov.

Samverkan

När många är inblandade ökar kraven på samverkan och det kan utan gemensamma möten leda till att alla drar åt olika håll i ambitionen att göra det bästa. Coacher på Målet kan sammankalla till möten och närvarar gärna på möten som  andra sammankallat till. Allt i syfte att samordna insatser, göra tydliga planer för vem som gör vad och när, följa upp planerat arbete samt hjälpa den unge att sortera information och känna sig delaktig i vårdens utformning. 

Målinriktad

Den unges delaktighet i att få sätta sina egna mål och påverka insatsens utformning skapar en stor kraft som vi bygger vidare på. Vi vet att när den unges mål och uppdragsgivarens uppdrag går samman och alla arbetar åt samma håll, då blir framgången som störst. Därför arbetar vi aldrig utan ett tydligt uppdrag.

Affärsområdecshef

Helena Wretman

Till toppen av sidan