Coaching

Aleris Coaching
Aleris Målets coaching i öppenvård innebär ett tätt samarbete mellan coachen och den unge i samverkan med familj och nätverk. Coachens engagemang och tillgänglighet ger möjlighet till tillit och förtroende. Med relationen i fokus går våra coacher vid den unges sida på väg mot förändring.

Coachen ger med sin erfarenhet och kunskap den unge mod att växa. Vi skapar tillsammans nya sammanhang på skolan, på praktikplatsen och genom olika fritidsaktiviteter

De unga vi möter är ofta samtalströtta. De traditionella samtalsformer fungerar därför mindre bra, åtminstone till en början. Istället är det i de mer naturliga sammanhangen som relationsbyggandet kan påbörjas och förändringssamtalen bäst äger rum. Våra ungdomscoacher har möjlighet att vara mycket flexibla både vad det gäller tid och rum vilket innebär att möten sker i den unges egen miljö exempelvis i hemmet, på det lokala fiket eller i träningslokalen.

Metod

Vår erfarenhet är att stöd och behandling följs åt i en växelverkan för att uppnå bästa resultat i den målgrupp vi arbetar med. Ungdomscoacherna går bredvid den unge på resan mot en förändrad livssituation och med hjälp av olika metoder anpassas insatserna utifrån individuella behov.

Målinriktad

Den unges delaktighet i att få sätta sina egna mål och påverka insatsens utformning skapar en stor kraft som vi bygger vidare på. Vi vet att när den unges mål och uppdragsgivarens uppdrag går samman och alla arbetar åt samma håll, då blir framgången som störst. Därför arbetar vi aldrig utan ett tydligt uppdrag.

Till toppen av sidan