Praktikplats inom öppenvården

Praktikplats inom öppenvården
Aleris Målet erbjuder praktikplatser för de unga som inte har skolan som ett alternativ. Att ingå i en arbetsgrupp blir ett naturligt sätt att tillägna sig normer och värderingar och att träna socialt samspel med andra.

Vi har ett stort nätverk och nära samarbete med lokala företagare som kan erbjuda praktikplats åt unga personer med psykosocial problematik. På praktikplatsen får den unge möjlighet att ingå i ett nytt sammanhang med arbetsuppgifter som passar just honom eller henne. 

Avtal med arbetsplatsen

Val av praktikplats görs tillsammans med den unge. Efter introduktion tillämpas en prövotid på två veckor. Om allt fungera och både den unge och arbetsgivaren trivs, skrivs avtal med arbetsplatsen. Avtalet är en överenskommelse mellan ungdom och arbetsgivaren.

Regelbunden uppföljning

Ungdom och coach utformar tillsammans en individuell plan med mål och delmål som beskiver vad praktikplatsen ska resultera i. I planen ingår områden som:

  • Innehåll på arbetspraktiken: tider, schema, mat- och fikaraster
  • Arbetsuppgifter: allmänna och yrkesspecifika arbetsuppgifter, lärdomar nu och framåt
  • Personlig utveckling: motivation, initiativförmåga, social förmåga, ansvarsförmåga, delaktighet

Coachen besöker regelbundet arbetsplatsen och gör uppföljningar med arbetsgivare och ungdom.

Till toppen av sidan