Träningslägenhet och stöd i boende

Träningslägenhet & stöd i boende
Vi erbjuder stödbonde för åldrarna 16-20 år och träningslägenheter för åldrarna 16-30 år. Alla insatser är individuella och utgår från den enskilda individens behov.

Vi erbjuder boende i olika former utifrån behov av stöd och insats och våra coacher har till uppdrag att förlägga sin arbetstid utifrån det rådande behovet.

 • Träningslägenheter finns inom alla regioner och är för unga som kommit lite längre på resan mot ett självständigt liv.
 • Stödboende är för unga som har behov av mer stöd och finns på nedan platser:
  Region Mitt: Tallkrogen, Råsunda och Nyby strax utanför Uppsala.
  Region Norr: Tallkrogen, Råsunda och Sala backe + fristående träningslägenheter.
  Region Väst: Mölndal.

Vid en förfrågan till boende görs en bedömning i samråd med uppdragsgivare vilken boendeform som är aktuell.

Vid starten av en placering går den unge tillsammans med en utsedd coach igenom den unges uppfattning om sina egna färdigheter. Den unge får skatta sina behov beträffande bland annat ekonomi, städ, disk, handla, laga mat, egen hygien, tvätta kläder, fritid, alkohol och droger. Uppdragsgivarens uppdrag och den unges skattning av sina förmågor utgör grunden för den individuella genomförandeplanen.

Tillsammans arbetar coach och den unge mot mål och delmål som bildar olika trappsteg på resan till förändring. Insatserna syftar till att påverka motivation, beteende, känslor och tankar med uttalat fokus på den enskildas missbruk, kriminella livsstil och/eller annan problematik. Allt arbete utgår från vår värdegrund, mission, vision och utvalda metoder.

Kortfattat kan insatsen delas in i tre faser:

 • Lära-känna-fasen.
 • Arbetsfasen.
 • Avslutningsfasen.

Våra boenden lämpar sig väl för unga vuxna, både flickor och pojkar, som har:

Våra träningslägenheter och stödboenden lämpar sig även väl för utsluss från PUT-boenden, kriminalvård och behandlingshem.

Till toppen av sidan