Skip to Content

Aleris Specialistvård Motala

Aleris Specialistvård finns på Lasarettet i Motala och verkar på uppdrag av, och i nära samverkan med Region Östergötland. Från 1 april övergår verksamheten till Capio Specialistvård Motala.

Våra specialistmottagningar

På våra mottagningar får du träffa erfarna specialister och sjukvårdspersonal. Mottagningarna är modernt utrustade för undersökningar och behandlingar inom respektive specialitet.

Vi samarbetar med andra vårdgivare för att ta hand om dig på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Det betyder att i de flesta fall kommer du till oss via remiss från din vårdcentral eller annan vårdgivare. Det innebär ofta att det blir kortare väntetider för dig, då det underlättar vår planering och möjlighet att ta hand om dig på ett så bra och effektivt sätt som möjligt.

Patientavgifter

Som patient hos Aleris Specialistvård Motala gäller samma regler för patientavgifter, högkostnadsskydd och sjukresor som vid Region Östergötlands verksamheter.

När du får sjukvård betalar du en avgift för detta. Hur stor avgiften är beror på om vården ges på en vårdcentral eller på ett sjukhus och vilken sorts vård du får.

Vid besök i den öppna sjukvården, läkarbesök och besök för sjukvårdande behandling (vård av annan vårdgivare än läkare), betalar du vanligtvis avgiften innan besöket. 

Betalning sker via bankkort eller faktura.

Läs mer om vilka avgifter som gäller i Region Östergötland här.


Patientinformation

För dig som vill veta mer inför undersökning och operation eller efter en skada.

Patientinformation

Träningsprogram


Kvalitet

Hos oss på Aleris Specialistvård Motala står patientsäkerhet och kvalitet alltid i fokus. Vi jobbar med kontinuerlig uppföljning och utveckling av verksamheten. Vi är ISO-certifierade både gällande kvalitetsledningssystemet och miljöledningssystemet.

För oss är det viktigt att våra patienter är nöjda. Vårt arbete följs löpande upp bl a genom rapportering till de Nationella kvalitetsregistren. Läs mer!


Håkan Ledin

Verksamhetschef ortopedi

Aleris Specialistvård Motala

Patrik Johansson

Verksamhetschef anestesi och operation

Aleris Specialistvård Motala

Margareta Carlsson

Kvalitetsansvarig

Aleris Specialistvård Motala

Ann Persson

Specialist i allmänkirurgi

Aleris Specialistvård Motala

Jonathan Eriksson Brandt

ST-läkare

Aleris Specialistvård Motala


För studerande

Aleris Specialistvård finns på Lasarettet i Motala och verkar på uppdrag av och i nära samverkan med Region Östergötland.

Läs mer >

Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Back to top