Vårdenheten avd 15

Vårdenheten har 25 platser och har uteslutande en elektiv verksamhet, dvs verksamheten har inget akutintag utan all verksamhet är planerad.

Vi tar emot studenter från Medicinska fakulteten, LiU: sjuksköterske- , fysioterapeut-, arbetsterapeut- och läkarstudenter samt elever från omvårdnadsprogrammen och PRAO-elever.

Patientgrupper

De vanligaste operationerna som genomförs är planerade höft- och knäplastiker. Även fotkirurgi och omvinklingsoperationer förekommer. Vårdtiden för plastikerna är i genomsnitt 1-3 dygn.

Vårdenheten är Aleris gemensamma slutenvårdsavdelning vilket innebär att också kirurgpatienter övernattar här vid ingrepp där patienten inte kan åka hem samma dag.

Enhetschef 

Jenny Edholm
tfn 010-104 76 17 
E-post: jenny.edholm@aleris.se