Aleris Strandhagens behandlingshem i Sävsjö

  • Boende

    Vi har 20 platser för kvinnor med självskadebeteende och erbjuder standard-DBT, KBT, PTSD behandling. 

  • Samtal

    Det finns alltid någon att prata med på Strandhagen eftersom vi har personal på plats dygnet runt. Vår sjuksköterska finns på plats alla vardagar. 

  • Aktiviteter

    Varje person har individuella scheman men exempel på aktiviteter är ridning, gymträning, simning eller matlagning.

Aleris Strandhagen i Sävsjö är ett litet och personligt behandlingshem för kvinnor med självskadeproblematik och återkommande självmordstankar.

Aleris Strandhagens behandlingshem i Sävsjö behandlar framgångsrikt kvinnor med självskador. Hos oss motverkas institutionalisering genom att vi samverkar med det omgivande samhället. Många av våra klienter har praktikplatser eller studerar på orten. På detta sätt rustas de inför det vanliga vardagslivet.

Behandlingshem för kvinnor

Vi tar emot enbart kvinnor från 18 år och uppåt, med omfattande behov av vård och stöd. Det är hos våra klienter dessvärre vanligt med dåliga relationer och erfarenheter av män. Det kan förkomma en historia av exemplevis utsatthet och våldtäkt. För dessa kvinnor är det därför mest lämpligt att ha kvinnor omkring sig. Därför tar vi endast emot kvinnor hos oss på Aleris Strandhagen i Sävsjö.

Självskadebeteende ofta i kombination med riskbruk

Vi erbjuder ett väl utvecklat vårdprogram och hjälper kvinnor med allvarligt självskadebeteende och kroniska självmordstankar. De diagnoser vi behandlar är bland annat emotionellt instabil personlighetsstörningborderline samt neuropsykiatriska funktionshinder så som ADHDADD och Asperger syndrom.

Det förekommer ofta en kombination av något av av ovan nämnda tillsammans med riskbruk eller ett utvecklat missbruk av alkohol/droger. Missbruket är ofta ett resultat av kaosartad vardag med svårigheter av planering och struktur. Upplavda trauman och oro/ångest är vanligt förekommande bland de kvinnor vi hjälper.

Strandhagen erbjuder specialistbehandling (standard DBT)

Vi erbjuder högspecialiserad stöd och behandling (specialistbehandling) genom standard DBT. Bland personalen finns skötare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, specialistsjuksköterskor i psykiatri och KBT-terapeut. Vi håller en hög kvalitet, bland annat genom extern handledning och ambitiös kompetensutveckling. Det finns också en psykiatriker knuten till verksamheten.

En vanlig fråga vi får är hur länge en klient satnnar. Vanligtvis stnnar klienten här på behandling i ca sex- tio månader. Hela DBT-behandlingen tar ett år att genomföra. I slutet av behandlingen finns en utslussningsperiod. Om klienten önskar kan denna ske på hemmaplan med kortare perioder på Aleris Strandhagens behandlingshem. Läs ner om de vanligaste frågorna här.

Litet boende med hemlagad mat

Totalt finns 19 platser för boende, varav tre träningslägenheter belägna i Sävsjö. Vårt läge på det småländska höglandet gör det möjligt att delta i aktiviteter utanför behandlingshemmet, till exempel arbete eller studier på orten. På tio minuters gångväg från boendet finns badhus, gym, bowling, sporthall och elljusspår.

Våra klienter bjuds på mat som lagas hos oss från grunden av duktiga kockar. Ekologiska matvaror används så mycket som möjligt. Vår mat är mycket uppskattad.

Hjälp med arbetsträning/studiehjälp

Många av våra klienter kan på grund av livssituationen ha hoppat av sina studier eller behöver hjälp in i/komma tillbaka in i arbestlivet. Därför är en av de punkter vi arbetar med studiehjälp och arbetsträning. 

Om klienten har behov av att läsa upp betyg eller komplettera sina betyg för att få ett fullständigt gymnasiebetyg tar vi hjälp av syokonsulent på ortens gymnasieskola. Detta är naturligtvis en viktig del i livet och där med i arbetet. 

Vi frågar klienten vad denne är intresserad av när det gäller arbete, när vi anser tidpunkten är lämplig. Vi ger sedan ett förslag utifrån de etablerade kontakter vi har i Sävsjö näringsliv ex. hunddagis, olika butiker, tillverkningsindustri, städservice. 

HVB-tillstånd

Aleris Strandhagen i Sävsjö har tillstånd för både HVB (Hem för Vård och Boende), SoL 7.1.1. HVB, Hem för Vård och Boende, är en verksamhet som erbjuder boende och behandling för någon form av problematik såsom psykisk ohälsa, missbruk eller annat. 

Både landsting och kommuner placerar klienter hos oss.

Produktblad

Läs eller ladda hem vårt produktblad här!

Kommuner Aleris Strandhagen i Sävsjö har avtal med

Aleris Strandhagen Sävsjö har avtal med ett stort antal kommuner. Se på listan här vilka kommuner det gäller.

Kontakt

Magnus Johansson är föreståndare på Aleris Strandhagen i Sävsjö.

Ställ en fråga till verksamhetschefen

Eller ring oss på 0382-100 20

Till toppen av sidan