Skip to Content

Blododling, aerob och anaerob

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Följande uppgifter är viktiga för att odlingen ska omhändertas korrekt:- Uppgifter om klockslag när provet är taget - Patientens symtom- Underliggande sjukdomar - Pågående respektive planerad antibiotikabehandling
Indikation/Bedömning

Misstänkt sepsis

Material/Provtagning

Blododlingsflaskor:

FA aerob (grön etikett och hätta),
FN anaerob (orange etikett och hätta).


 Blododlingsflaska pedriatric, för barn (gul hätta).

Blododling, ped.

 

 

 

 


Venprovtagningsset med butterflynål "Safety-Lok" (grön 0,8 mm, blå 0,6 mm).

  Vacutainerhylsa BacT/Alert.
OBS! Vacutainerhylsan är flergångsartikel, som ska rengöras och desinfekteras i disk/spoldesinfektor mellan varje patient.

 Provtagning:

Från vuxna bör 30-40 ml blod tas, vilket innebär två flaskpar med vardera en aerob och en anaerob flaska. För att underlätta bedömningen rekommenderas provtagning från två olika vener. Undvik provtagning från CVK eller artärkateter.
Om provtagning görs från CVK ska det anges på flaskan. Ta samtidigt ett flaskpar perifert. 

 1. Kontrollera att flaskornas bottenmembran inte har ändrat färg till gult (kassera i så fall flaskan).
 2. Rekommenderad blodvolym för vuxna är 10 ml/flaska (aldrig mer) och för barn 4 ml/flaska. Från prematura och neonatala barn kan så lite som 0,5 ml blod nedsprutat i en enda barnflaska vara en acceptabel volym. Markera önskad blodvolym på flaskan med en penna.
 3. Märk flaskorna med patientidentitet. OBS! Sätt inte etiketten över streckkoden! Skriv inte på streckkoden! 
 4. Fyll i remissen ordentligt med kliniska data och uppgift om ev. antibiotikabehandling.
 5. Tag av skyddshättorna på flaskorna och desinfektera gummimembranen med 70% sprit. Låt lufttorka.
 6. Skruva fast slangen till butterflynålen i vacutainer-hylsan. Kontrollera att nålen är ordentligt fixerad.
 7. Gör en noggrann desinfektion av huden vid insticksstället med 70% sprit (t.ex. klorhexidinsprit 5 mg/ml). Dränk in huden med sprit och gnugga. Låt lufttorka.
 8. Tag på handskar. 
 9. Punktera blodkärlet med butterflynålen och fixera nålen med tape.
 10.  Placera flaskan lägre än punktionsstället. Börja med den aeroba flaskan. Pressa ner vacutainerhylsan över den upprättstående flaskan. Kontrollera blodflödet och tag bort hylsan när önskad blodvolym erhållits. Fortsätt med den anaeroba flaskan. Överfyll inte flaskorna!
 11. Desinfektera gummimembranen med 70% sprit. Vänd flaskorna ett par gånger så att innehållet blandas.

 

Hantering/Hållbarhet

Flaskorna  förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.
Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.

Övrigt Analysprincip:
Aerob och anaerob odling i BacT/Alert blododlingssystem.Odlingsflaskorna placeras i en apparat där mikrobtillväxt påvisas genom fortlöpande automatisk avläsning av förändring i CO2.Vid misstänkt växt läggs gramfärgat direktpreparat och svaret meddelas per telefon. Därefter utförs odling, art- och resistens-bestämning.
Positiv odling svaras direkt vid fynd.Negativ odling svaras efter 5-7 dygn.
Ackrediterad Ja

Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top