Skip to Content

Calcium (tU)

System tU-
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Specialitet Kinisk kemi
Remiss Kinisk kemi
Material/ Provtagning Dygnssamling i dunk med saltsyra (20 mL HCl 6 mol/L)
Se Provtagningsanvisningar KUL

Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top