Skip to Content

Fenytoin (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi/farmakologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter

Ange på remissen tid för provtagning och senaste dos.Vanliga läkemedelsnamn: Epanutin, Fenantoin, Lehydan.

Material/Provtagning

Prov tas före morgondos.
Rör utan tillsats, röd propp.Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

Terapeutisk koncentration: 40 - 80 µmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU03085

Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top