Skip to Content

Identifiering av parasit/organism

Parasit/organism, identifiering

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Symtom, utlandssmitta (land).
Indikation/Bedömning

Misstanke fynd av parasit.
Vid frågeställning skabb, löss etc hänvisas till Hudmottagning.

Material/Provtagning

Misstänkt mask eller larv.

Sterilt plaströr med skruvlock med fysiologisk koksaltlösning. Förslut röret väl.

Sterilt rör

 

 

 

 

 

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Bör nå laboratoriet inom 24 timmar.

Svarsrutin Svar lämnas inom 1 vecka.
Ackrediterad Ja

Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top