Skip to Content

Pertussis (kikhosta), DNA

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi, 
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Klinisk bild, insjukningsdatum.
Indikation/Bedömning

Misstänke om pertussis (kikhosta).

Material/Provtagning

Provtagning sker bäst med aspiration av nasofarynxsekret med trakealsug och sugkateter. Sekretet från nasofarynx samlas upp i sterilt rör med PBS-lösning.

Prov kan också tas med virusset med grön kork och tunn pinne. Provtagningspinnen förs in genom näsöppningen utefter näshålans botten mot bakväggen av nasofaynx. Låt pinnen ligga kvar cirka 20 sekunder.


Efter provtagningen snurras pinnen några varv i  vätskan i röret. Pinnen kastas därefter i riskavfallsburk.

Om samtidigt analys för Mycoplasma pneumoniae och Chlamydophila pneumonie önskas kan ett svalgprov tas med virusset, grön kork och tjock pinne.
För provtagning, se analys M. pneumoniae. Ett prov kan då användas för alla tre analyserna. 

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.
Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.

Svarsrutin

Svar lämnas inom en vecka.Anmälningsplikt föreligger.

 Ackrediterad  Ja

Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top