Skip to Content

Första mötet

Om remissen från uppfyller kriterierna kallas du till en bedömningsdag på Aleris Smärt- och stresscentrum där:

  • Läkaren gör en noggrann medicinsk undersökning med anamnes och status samt ställer diagnos
  • Psykologen gör en grundlig psykologisk kartläggning och bedömning
  • Fysioterapeuten gör en ingående funktionsundersökning

Du får besked av teamet igen som meddelar dig om du erbjuds rehabilitering eller om de rekommenderar andra åtgärder för dig. Om du tackar ja till erbjuden rehabilitering kan du börja inom kort.

Remissvar skickas till din läkare.


Jacqueline Hellenborn

Enhetschef

Aleris Smärt- och Stresscenter

Carola von Haartman

Verksamhetschef

Aleris Smärt- och Stresscenter

Anne Törnros

Enhetschef

Aleris Smärt- och Stresscenter


Back to top