Skip to Content

Medicinsk Yoga

Minskar den generella spänningen i kroppen och förbättrar andningen.

Gruppbehandlingens syfte är att genom en serie övningar minska den generella spänningen i kroppen, förbättra andningen samt förbättra den egna kroppskännedomen.

Kursen är är indelad i ett antal steg. Varje ny komponent bygger på den föregående med en träningsperiod mellan varje tillfälle. Du lär dig stegvis att snabbare och starkare koppla avslappning till andningen och andra kroppsfuntioner, för att slutligen kunna slappna v på kort tid och tillämpa det i en mängd olika situationer.


Aktuell för rehabilitering

Så här blir du aktuell för rehabilitering på Smärt- och Stresscenter.

Läs mer >

Remittentinformation

Till dig som remittent

Läs mer >

Back to top