Skip to Content

Smärthanteringskurs

Kunskap och medvetenhet om långvarig smärta och behandling av den ökar möjligheterna till en lyckad rehabilitering.

Vid långvarig smärta påverkas många delar av livet, till exempel arbete, socialt umgänge, sömn och fritidsintressen. Många upplever att det blir svårare att leva det liv man vill leva när smärtan kommer i vägen.

Smärta är inte bara en fysiologisk reaktion, utan handlar om ett samspel mellan kropp, tankar, känslor och beteende. långvarig smärta kan leda till oro och nedstämdhet, samtidigt som det kan leda till att smärtan ökar och blir svårare att hantera.

Våra kurser har sin grund i kognitiv beteendeterapi- KBT samt ACT-Acceptance and Commitment Therapy. Syftet med kurserna är att Du ska få mer kunskap om smärta och stöd att genomföra beteendeförändringar som bidrar till ökad livskvalitet.


Aktuell för rehabilitering

Så här blir du aktuell för rehabilitering på Smärt- och Stresscenter.

Läs mer >

Remittentinformation

Till dig som remittent

Läs mer >

Back to top