Skip to Content

Operation mot sura uppstötningar

Sura uppstötningar och irritation i den nedre delen av matstrupen är väldigt vanliga symtom. För de flesta försvinner symtomen med medicinsk behandling, men för vissa räcker inte detta. Aleris erfarna kirurger bedömer, utreder och behandlar dina besvär.
Sura uppstötningar och irritation i den nedre delen av matstrupen är väldigt vanliga symtom. För de flesta försvinner symtomen med medicinsk behandling, men för vissa räcker inte detta. Aleris erfarna kirurger bedömer, utreder och behandlar dina besvär.

Den medicinska termen för sura uppstötningar är gastroesofageal reflux. Den vanligaste behandlingen är medicin som dämpar magsyreproduktionen (Losec, Omeprazol).

Vissa personer blir dock inte bra på denna behandling eller får biverkningar av medicinen som gör att man behöver hitta alternativ behandling. Vissa har också trots medicin besvär av att föda pressas upp i munnen och ibland ner i luftvägarna. Vid dessa tillfällen kan kirurgisk behandling bli aktuell.

Vart ska jag vända mig om jag behöver hjälp?

Har du besvär med sura uppstötningar bör du i första hand kontakta din vårdcentral för en första utredning. Därifrån kommer du sedan att remitteras till en kirurgisk enhet om operation behöver diskuteras.

Du kan komma direkt till en kirurgmottagning om du betalar vården privat eller genom att kontakta ditt försäkringsbolag om du har en privat sjukvårdsförsäkring.  

Så här går operationen till

Man använder en metod som kallas fundoplikation. Vid fundoplikation skapar man med hjälp av magsäckens övre del en effektiv ventil vid övergången mellan matstrupe och magsäck så att maginnehållet hålls på plats. Operationen görs med titthålsteknik (laparoskopi).

Efter operationen

Efter operationen övervakas man några timmar på uppvakningsenhet och kan börja dricka och äta försiktigt. I början är det viktigt att man tuggar maten noggrant eftersom det övergångsvis kan bli lite svullet i operationsområdet.

Man kan som regel gå hem samma dag alternativt dagen efter med några dagars behov av smärtlindring. Sjukskrivning utöver en vecka behövs som regel inte.

Välkommen att kontakta oss.

 

 
 


Back to top