Anna Oscarsson Tibblin

Specialist i anestesi och intensivvård

Anna är specialist inom anestesi och intensivvård sedan 1998 och är verksamhetschef för Anestesi/Operation vid Aleris Specialistvård i Motala.

Anna har erfarenhet av arbete på såväl stora som små sjukhus, men har de senaste åren arbetat på Anestesi & Operationskliniken samt Intensivvårdskliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping som medicinsk chef.

Utöver det kliniska arbetet är hon docent, där huvudfokus forskningsmässigt varit på risk & prognos efter stor kirurgi samt intensivvård. Patientsäkerhet samt riskreduktion i samband med anestesi och svår sjukdom är även de områden hon även fortsättningsvis forskar på. 

Till toppen av sidan