Anna Wikberg-Matsson

Specialist i ögonsjukdomar och ögonkirurgi

Anna Wikberg-Matsson

Behandlingsområden

Ögon

Anna Wikberg-Matsson har arbetat som ögonkirurg sedan 1990 och utför framförallt operationer i ögats främre del såsom hornhinnetransplantationer, grönstarrskirurgi och gråstarrsoperationer.

Anna har gått läkarutbildningen på Akademiska sjukhuset. Hon är specialist i ögonsjukdomar sedam 1992 och disputerad för medicine doktorsgrad 2001 vid Uppsala universitet. Hon har varit verksam vid Akademiska sjukhuset sedan 1987, där hon också var ledningsansvarig för främre segmentkirurgin mellan 2002-2011.

Anna har tusentals gråstarrsoperationer bakom sig.  

”Att få syssla med gråstarrskirurgi är ett privilegium. Patienten kommer för operationen med ibland mycket dålig syn och redan några få dagar efter operationen har synen förbättrats”

Sedan hösten 2011 arbetar Anna på Europakliniken vid Aleris Specialistvård Sabbatsberg med gråstarrskirurgi och mottagningsverksamhet samt har medicinskt ledningsanvar vid kliniken.

Till toppen av sidan