Irene Magnusson

Verksamhetschef

Verksamhetschef på Aleris Gruppbostad Kolmården samt Föreståndare Aleris Målet

072-244 48 45
irene.magnusson@aleris.se

Irene Magnusson har arbetat på Aleris Målet i Norrköping sedan hösten 2008. Hon har en socionomexamen och har även läst ytterligare några kurser, främst inom socialt arbete.

Irene är verksamhetschef för Aleris Gruppbostad Kolmården samt Föreståndare Aleris Målet.

Innan Irene började på Aleris arbetade hon som socialsekreterare på socialtjänstens Individ- och familjeomsorg i Norrköping. Irene arbetade i huvudsak med ungdomar där arbetet till stor del bestod av bestod av utredningar och uppföljningar enligt BBiC. Under en period hade Irene även möjligheten att arbeta med förebyggande arbete som fältsekreterare.

"Det som driver mig i ett socialt arbete är att vara närvarande i mötet och samtal med dem vi arbetar med. Arbetet på Målet innebär för mig att stötta ungdomarna i deras arbete med sig själva och samtidigt arbeta med att utmana och utveckla sig själv".

Till toppen av sidan