Jan Linder

Jan Linder

Behandlingsområden

Flygmedicin

Jan Linder är flygläkare och medicinskt ansvarig läkare på Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum vid Sabbatsberg . Jan är specialist i allmänkirurgi sedan 1988 och har även en kirurgmottagning på Läkarhuset i Uppsala.

Jans specialintresse inom flygmedicinen är den flygande personalens hälsa och arbetsliv. Detta intresse kommer sig av att Jan började som stridspilot i försvaret. Efter läkarutbildningen arbetade Jan, mellan 1987-2005, som flygspecialläkare och flygöverläkare i försvaret, med ansvar för all flygande personal, deras medicinska kontroller, personlig flygsäkerhetsutbildning och flyganknuten forskning. Under hela denna period fick Jan även flyga de svenska stridsflygplanen som Draken och Viggen.

Jan har även en stor erfarenhet av haveriutredningar. Jan har forskat och disputerat i fysiologi 1981 vid Uppsala Universitet. Inom Aleris arbetar Jan med hälsokontroller, utredningar och flygmedicinsk utbildning. Jan är dessutom en övergripande resurs när det gäller hela verksamheten vid Flyg - och Dykmedicinskt Centrum. 

"Jag har ett genuint intresse för de människor som söker Flyg - och Dykmedicinskt Centrum, varav många arbetar inom yrken med en mycket krävande arbetsmiljö. Min devis är att göra allt för att du skall kunna utöva ditt yrke utan inskränkningar, och är detta inte möjligt ska vi ordna bästa möjliga alternativ".

Till toppen av sidan