Karl-Johan Borgis

Radiolog. Magnetkamera, Buk/bäcken diagnostik

Karl-Johan Borgis

Behandlingsområden

Röntgen

Magnetkamera, Buk/bäcken diagnostik

Karl Johan Borgis är specialistkompetent i medicinsk radiologi sedan 1993 och i neuroradiologi sedan 2003. Han gjorde sin specialistutbildning i Västtyskland. Under efterföljande år, 1983 -1993, arbetade han på röntgenkliniken vid universitetet i Lübeck med neuroradiologi och allmän radiologi. Han har en vetenskaplig inriktning på tredimensionell rekonstruktion med hjälp av datortomografi. Under åren 1993-1995 var Karl Johan överläkare vid röntgenkliniken i Simrishamn.

Från år 1995-2000 arbetade Karl Johan på Gastroröntgen vid universitetet i Lund med inriktning på bukorganens diagnostik. Han var då ansvarig för onkologisk diagnostik. Efter flytt till Stockholm var han under åren 2000-2007 verksam på Södersjukhuset, huvudsakligen som sektionschef för MR-sektionen, med inriktning på neuroradiologisk och abdominell diagnostik. Från och med år 2008 är Karl Johan anställd på Aleris Röntgen Sabbatsberg med inriktning på allmän och i synnerhet abdominell MR-diagnostik.

["Våra läkare/radiologer"]
Till toppen av sidan