Lars Kjellström

Specialist i gastroenterologi

Lars Kjellström

Behandlingsområden

Mage och tarm

Lars Kjellström är Specialist i gastroenterologi och hepatologi. Han är även specialist i internmedicin (bl a hjärta, diabetes) sedan 1997.

Han började arbeta med gastroenterologi 1990 i Visby. Han har arbetat 14 år på Magtarmcentrum Ersta, där han startade landets första IBS-skola. Han har mångårig daglig erfarenhet av IBS, Ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Lars har utfört drygt 15 000 endoskopier varav mer än hälften är koloskopier. Han bedriver aktiv forskning inom området IBS och är anställd på Aleris Specialistvård Sabbatsberg Mag-tarmmottagning sedan april 2008.

Till toppen av sidan